В 1. капітолї авторка занимать ся аналізов проб кодіфіковати русиньскый списовный язык в минулости, главно в часї 18. – 19. ст., аж до револучных змін в Европі в роцї 1989, як і рїшінём русиньского языкового вопросу по роцї 1989. Аналізує історічный контекст рїшіня проблему списовного языка Русинів у карпатьскім ареалї, в котрім спробы о сформованя списовного языка ся операли о штири языковы базы: церьковно-славяньску, (велико)руську, україньску і о містны діалекты Русинів. Аж до януара 1995, кідь єден із містных діалектів Русинів быв знормованый і русиньскый язык быв офіціално выголошеный за списовный язык Русинів на Словеньску, ани єден із спомянутых языків із обєктівных а часом і субєктівных прічін ся не став їх офіціалным языком.

В 2. капітолї, котра ся складать із семох підкапітол, авторка аналізує фунґованя списовного русиньского языка на Словеньску в окремых функчных сферах: у родинній (в сферї каждоденной конмунікації), урядній, сценічно-театралній, медіалній, літературній, конфесійній і в школьскій сферї.

Роботы з тематіков русиньского языка, ёго функчных сфер і перспектів фунґованя в подобі реґіоналных і надреґіоналных варіантів суть значно новы, кідь выходиме з реалности, же до жывота їх назад вернула нова політічна сітуація в Европі аж по роцї 1989. Тота публікація є єднов з проб высвітлїня языкового вопросу Русинів у шыршых історічных сувязях і аплікаціов выслїдків ёго рїшіня в 20 ст. на сучасный русиньскый языковый контекст. Єй приносом є презентація соціолінґвістічного аспекту русиньского языка на Словеньску, значіть проблематікы, яков ся на Словеньску, окрем авторкы, нихто шпеціално не знанимать. Може послужыти як жрідло штудія про научных працовників, котры ся занимають проблематіков взнику „малых“ списовных языків і аналізов їх функчных сфер. Таксамо може быти хосенна і про школьску практіку – вдяка презентації історічного перерізу розвитку языка, котрый по многых сторочах досяг штандардізацію на основі жывого говорового языка Русинів.

Публікацію сі мож обїднати або купити за 6 евр на адресї: Svetový kongres Rusínov, Duchnovičovo nam. 1, 081 48 Prešov, Slovensko, kontakt: 00421 905 470 884, rusyn@stonline.sk.