На тоту културну каждорічну акцію з великов радостёв кличуть фолклорный колектів Шаріш, бо він мать у своїм репертоарї главно прекрасны русиньскы народны співанкы. А котре сердце бы они не потїшыли? Так потїшыли і многых навщівників Ватры 1. 3. авґуста 2008. Обдивлям тот колектів і ёго ведучого Йозефа Пірога, же каждорічно несуть русиньску културу міджі Русинів пару сто кілометрів од дому. Калап долов, а то уж по девятый раз...

А кідь єм спомянув Михайлов, то мушу пару слов повісти і о Нікозії. Наісто многы знате, же то головне місте острова Ціпрус, котре лежыть в ёго серединї і мать коло 200 тісяч обывателїв, а што є інтересным, же є то послїднє роздїлене головне місто на світї, а то міджі Турецьком і Ґрецьком. А 17. 24. авґуста Словеньско і словеньску културу, але і русиньску културу на Словеньску, буде презентовати праві споминаный колектів Шаріш на Міджінароднім фоклорнім фестівалї у Нікозії. Вшыткы віриме, же успішно, же і Туркам, і Ґрекам, але й далшым іноземцям ся залюблять тыж нашы русиньскы народны співанкы, як інакше?!

Перед одходом до Михайлова мі Йожко Пірог, учітель, акордеоніста і умелецькый ведучій фоклорного колектіву Шаріш в єдній особі послав мейлом, як то днесь є звыком, жебы сьме крачали з добов список скоро вшыткых выступлїнь ёго колектіву. Но, вера, же єм сам быв несподїваный, де всягды і кілько раз выступив тот успішный колектів, на вырахованя бы мі требало нeмалo місця... Зато повім лем тілько, же од свого взнику в 1995 роцї тот дітьско-молодежный фолклорный колектів, котрый мать три части: танечну, співацьку і музичну з кількостёв коло 40 членів од 10 до 23 років, успішно выступив высше як 100 раз на різных домашнїх і загранічных акціях, де презентовав шаріськый і русиньскый фолклор, што мать у своїм репертоарі і што є главным ёго посланём. Йожку, Йожку, уж чітати тот список тяжко, не іщі з нёго дашто выписовати... Але, предці, спомяну холем то, же колектів ся представив у 11 країнах на 4 контінентах світа, можеме спомянути холем близькых нам сусідів: уж спомянуте Польско, потім Чесько, Ракусько, Мадярьско, Україну, але і оддаленїшы Булгарьско, Сербско, Турецько, Туніско, но і заокеаньскы Японьско ці США. Міджі іншым, у Піттсбурґу были гостями колектіву Славяне і їх основателя Карпаторусиньского общества, а то на юбілейнім, 50. фолклорнім фестівалї...

Так бы єм іщі міг довго продовжовати, але то не мать змысел. Але єдно мать змысел робота, котру видно за Й. Пірогом із підростаючім поколїнём. Лем то мать найвекшый змысел, кідь знаме підхопити про народну културу, народне дїло наймолодше поколїня, котре буде дале розвивати звыкы, традіції, фолклор і язык своїх предків. А як сімпатічно, кідь русиньскы народны співанкы так красно в тім колектіві співають і дїти-Словаци або іншой як русиньской народности. Можуть быти прикладом про дакотры нашы русиньскы дїти і молодеж, котры ся за своє ганьблять, а не мають за што. Наопак, кібы ся к свому голосили і дале го розвивали, так бы ся дістали і до світа, были бы в почливости як дома, так і за граніцями своёй отчізны.