2. За 17 років екзістенції ММУЕВ нихто із навщівників музею або обчанів міста ся не поносовав ёго веджіню на то, же паркуючі авта і навщівници ММУЕВ дакому заваджали або огрожовали, наопак, многы навщівници музею дожадовали ся поволїня, жебы свої авта ці дорогы моторкы могли запарковати при ММУЕВ так, жебы были під доглядом камер міста і ММУЕВ, а тыж были вопросы, чом не екзістує стражене парковіско перед таков вызнамнов інштітуціов, яков є ММУЕВ.

3. (...)

4. Былo бы добрї, кібы веджіня міста в будучности акцептовало правну субєктівіту ММУЕВ у повнім россягу а к ёго веджіню ся справовало як к веджіню суверенной інштітуції, котрой дїятельство і посланя далеко пересягують рамкы міста, краю і штату. Покы іде о обсяг Выголошіня властників творів Енді Варгола і Сполочности Енді Варгола, то веджіня ММУЕВ і ёго працовници ся з ним стотожнюють, бо позераючі на економічну сітуацію і можности куплїня творів до експозіції ММУЕВ (главно про їх наростаючі ціны), мы вдячны пріватным зберателям і Сполочности Енді Варгола, же нам доволюють презентовати творчость Енді Варгола в нашій експозіції.

5. Покы іде о справованя ся пріматора Міджілаборець к веджіню ММУЕВ і к ёго працовникам, не можеме ніч інше, лем поважовати тоту сітуацію за особну зауятость пріматора к веджіню ММУЕВ і дакотрым конкретным робітникам музею. Тот факт арґументуєме і тым, же пріматор Л. Демко все одшмарює сполупрацу і діалоґ з ММУЕВ і Сполочностёв Енді Варгола (...)

6. Веджіня ММУЕВ бы скорше од міста привітало векшу старостливость о роспадаючу ся фонтану і скулптуру Енді Варгола, котра своёв нарушенов статіков далеко веце, як паркуючі авта перед музеём, огрожує здоровя жытелїв, главно дїтей, турістів, котры ся часто перед нима фотять. Дале од пріматора і веджіня міста бы ся чекало, жебы ся веце старали о споминану оддыхову зону перед музеём (часто порожню, брудню, зароснуту буряном) і околіцю хресту, котры ся стали місцём ґрупованя жытелїв дакотрых соціалных і етнічных ґруп міста під впливом алкоголу. Не мож порозуміти, же ся так дїє перед камерами міста.

7. Веджіня ММУЕВ і ёго робітници суть охотны будь-коли приступити на сполупрацу з веджінём міста і были бы рады, кібы веджіня міста вєдно з нима приступило і к рїшіню проблему із затїкаючов стрїхов будовы ММУЕВ, бо (...) затїкать нелем в части будовы, котра є в справі ММУЕВ, але і в части културного дому, де вода за бівшых доджів стїкать прямо до кіносалы і на подіум.

8. Веджіня ММУЕВ і ёго робітници жадають веджіня міста, жебы проявило охоту на взаємны конзултації при рїшіню проблемовых сітуацій технічного характеру і главно при планованій реконштрукції будовы, котрой векша часть (55 %) є в справі ММУЕВ і в маєтку зряджователя нашой інштітуції (позн. ред.: Пряшівского самосправного краю), (не є пронаята).

(...)

Важеный пане пріматоре, важене веджіня міста Міджілабірцї, мы все приправлены вести з Вами конштруктівный діалоґ у повнім россягу акцептації вшыткых заінтересованых участників (місто, ММУЕВ, Сполочность Енді Варгола...) як рівноцінных партнерів.

Дякуєме за похоплїня нашой позіції.