Я нашу тоталітну монархію хочу змінити на парламентну демокрацію, котра може председу РОС одкликати з функції председом КВ РОС. Зато треба завести самостатну функцію председы Коордіначного выбору РОС, котрый з маєтку краля зробить маєток членів орґанізації а нас, членів КВ РОС, котрый бы єм радше назвав Парламентом РОС, бо є зложеный з воленых людей, повышить на рівноцінных функціонарїв з председом РОС. Треба порозуміти, же председа не може быти троєдиный Бог: председа РОС, председа ВВ РОС і председа КВ РОС. Треба досягнути став, жебы председа міг быти кымесь контролёваный і не міг собі ґаздовати так, як ся му захоче.

Председа і членове Дозорной рады (ДР) РОС бы мали быти неутралны особы, они не можуть быти членами ВВ РОС ани КВ РОС. А в сучасности є то так, же председа Дозорной рады РОС (Інж. П. Дупканіч) є пару років і членом Выконного выбору РОС, і КВ РОС. Розгодує о тім, як і што ся мать робити. Тадь такый председа не може робити контролю орґанізації обєктівно, бо сам є заінтересованый і одповідный за способ ряджіня орґанізації і за хыбы! Зато зміна в Становах РОС є потрібна.

Уведу далшый конкретный приклад: В маю нам пришло писмо, в котрім были напланованы з проєкту Днї русиньскых традіцій фінанції на села Крайна Быстра, Біловежа, Микова і Бенядиківцї. Придїлена частка была 54 тісяч корун на тоты 4 акції. Крайна Быстра была в порядку, але Біловежа і Микова не суть в нашім окресї а староста Бенядиковець не хотїв робити вєдно РОС акцію, бо мав приправлену іншу з польскыма партнерами. В юну сьме о тім інформовали председу РОС В. Противняка, добісїдовали сьме ся на змінах: доїднали сьме і зреалізовали Рівне (3. авґуста) намісто Біловежы, а намісто Бенядиковець сьме наплановали (31. авґуста) Вышнїй Верлих. Микову (27. юла) сьме не робили, также не знаме, кому были пінязї (12 тісяч корун) придїлены. Выдруковали сьме плаґаты, доїднали ся зо старостами, далы сьме справы до окресных новинок, послали до Пряшова догоды. А яке было наше несподїваня? Председа Противняк нам дав знати, же подля їх докладів фестівал у Бенядиківцях быв 3. авґуста і было на нёго выналоженых 6 тісяч корун. В тот істый день сьме але орґанізовали фестівал у Рівнім, о дві села дале. Ани ся нам не приснило, же в тот істый день нам хтось тунелує акцію, бере од Вышнёго Верлиха 6 тісяч корун. Притім о акції в Бенядиківцях, ани председа В. Противняк, ани підпредседа РОС М. Крайковіч ніч не знали. Але председа ДР РОС Інж. Дупканіч  мі по телефонї кінцём авґуста повів, же ВВ РОС повірив таёмнічку РОС Т. Латтову зробити акцію в Бенядиківцях. Хто є в тім припадї ВВ РОС? Председа ДР РОС? Так вызерать, же в ряджіню РОС є порядный хаос. Нашто є потім в нашім окресї орґанізація РОС?

Лемже то не є єдиный припад, котрый ся мусив додаточно в дїятельстві РОС даяк направляти. Кому властно служать функціонарї РОС? Нам у Свіднику наісто нїт! Зато вызывам і другы окресы, няй ся высловлять, ці ся їм любить така орґанізація роботы? Нам нїт, зато на сеймі треба зробити зміны, о якых говорю.

Чом нам треба мати концепцію? Орґанізація мусить мати вгодный ключ выбераня вгодного кандідати на председу, жебы ся могла хранити перед нечеканым крахом. Вызывам кажду окресну орґанізацію РОС, жебы поставила свого кандідата на председу а тот кандідат ся мусить представити з властнов концепціёв роботы. Тот, хто ся інтересує о функцію председы, не може быти чоловік незнамый, котрый нїґда не стояв на челї ниякой, ани найменшой орґанізації РОС, нияк ся в РО не анґажовав і нихто го не познать. Праві зато бы мали основны орґанізаціі на своїх громадах выберати кандідата зо своїх членів. Мене выбрала Окресна орґанізація РОС у Свіднику. Прошу ся, як хотять своїх кандідатів выберати далшы окресы? Пріватно? Каждый піде на властну пясть? Або за уплаток? Зато є теперь в РОС така кулоарна політіка, яка є. Збавме ся кулоарной волебной політікы в РОС, зміньме єй на інтерес цілой громады членства РОС, а то схвалінём новых Станов РОС. Каждый кандідат на председу бы мав высвітлити свою концепцію на сеймі а кідь выграть вольбы, буде повинный єй одовздати председови КВ РОС, жебы было подля чого перевірёвати ёго роботу. За неповнїня концепції може председа КВ РОС председу РОС одкликати з функції. Праві зато в Становах РОС пропоную двох председів і реалну концепцію роботы.