Здалека видно лїпше

Ёго облюбенов темов была країна. В нїй видно інтімно знамы місця про автора. Академічный малярь Юрко Кресила познав жывот, людей, їх характеры. Про нёго быв важный чоловік, ёго моралне кредо, жывотна мудрость, доброта і скусеность. Такы портреты він і малёвав, а таку країнку він преферовав вєдно із чоловіком. Не было важно, што чоловік робить, але якый є. В каждій поставі находиме часть характеру, якый є стабілный і по роках. Малярь любив малёвати ним пережыту сучасность. Она є заступлена і в красній літературї, і в умелецькых творах 60-ых і 70-х роках минулого стороча. Днесь ся позераме на творчость Юрка Кресилы здалека. Уж давно ся говорить, же здалека видно лїпше.

Образы Юрка Кресилы, котры дотеперь представив громадї, суть нам духовно близкы. Через них спознаєме лїпше духовну сферу русиньской културы. Він нам єй приближує таку, яка є, а часто ї вылїпшує. Юрко Кресила має вызначне місто міджі русиньскыма малярями. Пробоёвав ся як обычайный хлопець з Михайлова аж на пост высокошкольского учітеля, а з ёго лекцій о проблематіцї малярьского майстровства могли черьпати многы молоды умелцї. Ай Русины.

Кідь спознаєте вытварны роботы умелцїв спід Бескідів з розлічных часів, прийдете к такому погляду, же їх єднота є дана єднакыма природныма условіями. Кресила ся не пущав до высокых небес, до абстрактных аж абсурдных вышок, зістав при земли, быв вірный свому краю, з котрого вышов.

Кібы сьме ся в дусї перенесли до ёго ательєру, так бы сьме видїли на стїнах ёго характерістічны роботы, портреты і країны. Автор любив свої образы з родного краю, з русиньского села, де є коло себе старый і новый світ. Ёго образы суть пестры і припоминають нам своїм штілом народны документы добы. З першов выставков ся не понагляв. Гварив, же тота мусить мати в собі елементы не нагодны, але треба ю творити на основі проґрамных робот. Цїнив собі выставу образів. Має то вызнам про маляря. Десь перед пятьдесятьма роками засвітило мено Юрка Кресилы міджі малярями, а доднесь світить, і хоць уж одышов у вічность. Творчі годины в роботах Михайловчана тікали в дусї ёго учітелїв, хранили ёго духовне здоровя і внуторный щірый світ. Споминаны знакы характеру умелця помагали му нераз утримати властну імуніту і здолати каждоденны деформації світа.

У маляря є то так, же кідь він має ся на што дозаду попозерати, так порозумить, же ёго час ся мірять тым, што стигне зробити. Зато ёго думкы суть заміряны до будучности. Перебігнути єй холем о фалаточок, было барз важне. А він то доказав.

Малярь бы мав впливати на душу, на розум і на емоції. Кідь ся тото подарить, може быти спокійный. Важне є ай то, абы утримав увагу позерателїв. Тяжко ся родить з нічого дашто. У своїй творчости Юрко Кресила є реаліста. Люде ся оддалюють єден од другого, а малярь мусить глядати стежку на зближіня.
Юрій Кресила: Букета, олїй, 1986. Юрій Кресила: Лївовска Гута, олїй, 1992.