Книжка про шырокый круг чітателїв

Перше і найглавнїше є то, же книга не є адресована шпеціалістам, але шырокому округу чітателїв, котры знають мало, або цалком ніч не знають, о карпатьскых Русинах. Є правда, же особы русиньского походжіня, незалежно од країны, в котрій жыють, можуть в тій книжцї найти дашто цїнне, окреме кідь возьмеме до увагы факт, же много карпатьскых Русинів з розлічных прічін знають барз мало, або і цалком ніч, о історії і културї своїх предків. Але треба підкреслити, же книга Народ нивыдкы была писана про чітателїв на цїлім світї, котры ся інтересують історіов і културов карпатьскых Русинів. З той прічіны книжка уж была выдана в анґліцькім, румуньскім, русиньскім, словеньскім і україньскім языку, пририхтованы суть переклады до хорватьского, чеського і польского языка. Самособов, жебы тот проєкт мож было поважовати досправды за міджінародный, мусиме подумати тыж над перекладом до арабского, чіньского а може і до японьского і турецького языка.

Од появлїня книжкы дакотры чітателї ся высловили скептічно, докінця были і неспокійны із назвов Народ нивыдкы. Міджі іншым, назва была выбрана якраз з оглядом на міджінародну аудіторію. Самособов, карпатьскы Русины походять з конкретной теріторії, мають богаты културны традіції, што ясно выпливать із самого обсягу книжкы. Назва была выбрата ай із заміром провоковати позорность потенціалного чітателя і заєдно перефразовати выслов найзнамішой у світї особы карпаторусиньского походжіня, умелця, краля поп-арту, Енді Варгола. Найвеце тот умелець любив поіронізовати над міджінароднов публіков, котра робила з нёго ідол, говорячі Я нивыдкы.

Другым унікатным аспектом книжкы є здокументованя европскых реалій. Европа все была землёв, котру заселяли многы конкретны народы. Дакотры з них мали свої штаты, другы їх нїґда не мали або їх стратили в минулости. Але і безштатны народы мають свої історічны теріторії, котры суть векшынов частями єдного або дакількох єствуючіх штатів. У векшынї країн Европы жыє веце як єден народ. Іншыма словами, ани в минулости, ани днесь штатны граніцї не совпадали з граніцями етнічныма ці народностныма.

Книга Народ нивыдкы є єднов з першых проб опису історії і културы історічной землї під назвов Карпатьска Русь, то значіть теріторії, де карпатьскы Русины принайменшім до зачатку 20. стороча творили бівшу часть жытельства. Подобно як і другы землї Европы Каталанія, Країна Басків, Фландрія, Кашубія, Лапландія, і Карпатьска Русь є історічнов домовинов безштатного народа, котрый вєдно з народами, котры мають свій штат, творить сполоченство під назвов Европа.

Словеньско в тім аспектї є досправды европсков країнов. Оно мать майорітный народ Словаків, котры жыють вєдно з другыма народами Мадярами, Чехами, Ромами, Русинами, Нїмцями і другыма. Од новембровой револуції 1989 року Словеньско зробило великый крок допереду на пути будованя новой сполочности, в котрій вшыткы сполоченства, незалежно од етнічного ці народностного походжіня і материньского языка, мають єднакы права і можности розвивати свою властну етнокултурну унікатность. Выпущіня до світа словеньского выданя Народа нивыдкы є далшым прикладом, того, же Словеньско акцептує і усвідомлює собі прінціп, котрый ся мусить стати фундаменталным в будучій Европі і в Европскій унії прінціп єдноты у одлишности.