Ґранты про народности будуть богатшы

27. авґуста 2010 в Кошіцях ся стрітив підпредседа влады СР про людьскы права і меншыны – Рудолф Хмел із штирёма представителями народностных меншын на неофіціалнім рокованю. Русинів на тім рокованю заступав председа Русиньской оброды на Словеньску – Владимір Противняк. Сучасно в тот день Кошіцї по довгых роках были гостителями влады. Председкыня влады Івета Радічова зо своїма міністрами роковала в історічній радніцї. Было то перше выяздове рокованя новой влады по недавных парламентных вольбах. І. Радічова, окрем іншого, повіла: „Інвестіції не будеме смеровати до Братїславы і западословеньского краю, але прімарно до реґіонів із найвекшов безроботностёв. Также сьме то обернули – зачінаме на выходнім Словеньску і так ся будеме старати о реґіоны конкретныма великыма інвестіціами.“

Підпредседа влады СР Рудолф Хмел, повів, же нова влада хоче помочі народностным меншынам тым, же створить шпеціалный уряд віцепремєра про народорностны меншыны і людьскы права. Створїнём того уряду хоче дати вопросу народностных меншын новы правны і леґіслатівны рамкы. Хочеме прияти, респектівно новелізовати дакотры законы, котры ся тыкають народностных меншын. Сучасно хочеме прияти тзв. ґенералный закон о културї народностных меншын, котрым укажеме яке велике значіня мають народностны меншыны на Словеньску, котрых културу, язык і освіту треба охранёвати і підпоровати. Дале підкреслив, же приправують до парламенту новелізацію дакотрых законів, як закону о поужываню языка народностных меншын, закону о народностнім школстві ітд. В сполупраці з Міністерством културы СР хочеме предложыти комплетный закон о секції людьскых прав і підпоры културы народностных меншын, основов якого будуть концепчны рїшіня про народностны меншыны. У вопросах школства хочеме докінчіти конштітуцію педаґоґічно-народностного центрта в Пряшові про русиньску і україньску меншыны. Хочеме вшыткы вопросы, котры ся тыкають културы, языка, освіты і школства дістали під єдну стріху, жебы народностны меншыны здобыли таку позіцію, яка їм в сполочности належыть.
Дотеперь народностны меншыны подавали проєкты на МК СР, але як підкреслив Р. Хмел, проєкты будуть частёв ґрантовой сістемы, котру їх уряд выпише на будучій рік. Проєкты будуть іщі намного богатшы по приятю спомянутого уж закона о підпорї културы народностных меншын.

С. З. і С. Л.